Tel : +400244 365367 | Adresa: Sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr.156

Concursuri

0 comments

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Doftanei

Strategia de dezvoltare locală durabilă a Comunei Valea Doftanei

0 comments

Formulare

Formulare licitatii-achizitii

Formulare licitatii-achizitii

0 comments

Anunturi – evenimente – procese verbale

– 08/05/2018 PENTRU LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza H.C.L. a comunei Valea Doftanei nr. 15/16.02.2018 si H.C.L nr. 26/27.03.2018, Comuna Valea Doftanei organizează in perioada 07 Mai 2018 – 29 Mai 2018- LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE , in vederea inchirierii prin prin licitaţie publică cu strigare a imobilului – Sala de Festivităţi aferenta Căminului Cultural Tesila, aflata in domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in suprafaţa de 428,48 m.p. din suprafaţa totala de 549,66 m.p. din inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, conform H.C.L. nr. 88\16.11.2012 si publicarea in “Ziarul Telegrama”

(mai mult…)

0 comments

Oferta vanzari terenuri

CERERE – tip – pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului

12/02/2016 Comunicare: – 6 oferte de vanzari terenuri in extravilan

17/09/2015 Comunicare: – 6 oferte de vanzari terenuri in extravilan

15/06/2015 Comunicare: – o oferta de vanzare teren in extravilan

29/04/2015 Comunicare: – 5 oferte de vanzari terenuri in extravilan

19/03/2015 Comunicare: – 5 oferte de vanzari terenuri in extravilan

(mai mult…)

0 comments

Situatii financiare

– 20/03/2012 Investitii 2012

– 16/02/2012 Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli si subcapitole pe anul 2012

– 16/02/2012Dare de seama – bilant, cont de executie, cont de rezultat, plati restante la data de 30.12.2011

(mai mult…)

0 comments

Rapoarte activitate – Proiecte de hotarare

Raportul de activitate al administratiei locale a comunei Valea Doftanei, condusa de primarul Ion Manea, aferent anului 2015
Raportul de activitate al administratiei locale a comunei Valea Doftanei, condusa de primarul Ion Manea, pentru anul 2014
Raportul de activitate al administratiei locale a comunei Valea Doftanei, condusã de primarul Ion Manea, pentru anul 2013

(mai mult…)

0 comments

Stiri locale

0 comments

 

Comuna Valea Doftanei