Tel : +400244 365367 | Adresa: Sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr.156
 
– 08/05/2018 PENTRU LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza H.C.L. a comunei Valea Doftanei nr. 15/16.02.2018 si H.C.L nr. 26/27.03.2018, Comuna Valea Doftanei organizează in perioada 07 Mai 2018 – 29 Mai 2018- LICITAŢIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE , in vederea inchirierii prin prin licitaţie publică cu strigare a imobilului – Sala de Festivităţi aferenta Căminului Cultural Tesila, aflata in domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in suprafaţa de 428,48 m.p. din suprafaţa totala de 549,66 m.p. din inventarul bunurilor ce aparţin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, conform H.C.L. nr. 88\16.11.2012 si publicarea in “Ziarul Telegrama”
– 25/01/2016 Incepand cu anul 2016, luna ianuarie, sedintele Consiliului Local Valea Doftanei, vor fi transmise pe postul de televiziune Valea Prahovei TV.
– 13/01/2016 ANUNT IMPORTANT
Incepind cu data de 14.01.2016, pe site-ul nostru vor fi afisate sectiuni ale proiectului de hotarire cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Valea Doftanei,pe anul 2016,asa cum vor fi acestea intocmite functie de calculele operate. Toate propunerile cu privire la modificarea proiectului de hotarire cit si cu privire la executia acestuia se pot depune pe adresa de e-mail a Primariei comunei Valea Doftanei ,dar si in scris la registratura acesteia.
Multumim tutoror celor ce acorda importanta viitoarei hotariri a consiliului local.
Comuna Valea Doftanei