Concursuri

-06/09/2021 SITUATIA privind locurile de munca vacante

-20/11/2020 Organizare concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor– personal contractual în cadrul Biroului “ administrativ ,transporturi și întreținere spații verzi”.
-27/04/2020 Rezultatul la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional principal din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu -23/04/2020 Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de executie de inspector,clasa I, grad profesional principal -26/03/2020 ANUNT Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Doftanei , cu sediul in comuna Valea Doftanei , judetul Prahova , tel.0244365367 , fax.0244365202 , e-mail comunavaleadoftanei@gmail.com,CF 2843116,reprezentata legal prin Primar- Costea Lucian Vileford , organizeaza , in data de 27.04.2020, concurs de recrutare,conform prevederilor art.618 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I,grad profesional principal din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu.AtributiiBibliografie concurs-inspector principal -13/02/2020 Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniuRezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniuRezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu -07/02/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu -15/01/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de conducere de ARHITECT SEF -14/01/2020 ANUNT Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Doftanei , cu sediul in comuna Valea Doftanei , judetul Prahova , tel.0244365367 , fax.0244365202 , e-mail comunavaleadoftanei@gmail.com,CF 2843116,reprezentata legal prin Primar- Costea Lucian Vileford , organizeaza , in data de 13.02.2020, concurs de recrutare,conform prevederilor art.618 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu.AtributiiBibliografie concurs-inspector superior -13/01/2020 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova -08/01/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de conducere de secretar general al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova -06/01/2020 A N U N T Comuna Valea Doftanei,cu sediul in Valea Doftanei,sat Tesila,str.Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova , informeaza ca organizarea concursului pentru ocupare pe perioada nedeterminata a unui post vacant de SOFER,treapta I– personal contractual in cadrul Compartimentului “ administrativ si transporturi”, se anuleaza.