–Atributii
                           –Bibliografie concurs-inspector superior
-13/01/2020 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova
                               – Model adeverinta vechime        
                               – Formular inscriere concurs        
                               – Nota de informare GDPR – pentru candidati posturi vacante FP                  
– 23/10/2018  Organizarea concursului de promovare intr-un grad profesional superior celui detinut pentru functionari publici de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Doftanei,judetul Prahova
– 26/03/2018 privind organizarea concursului de recrutare pentru functia publica de referent,cl,III,grad profesional superior–Compartiment relatii cu publicul,reprezentare si promovare
– 23/03/2018 privind organizarea concursului de recrutare pe functia publica de inspector,cl.I, grad profesional debutant – Birou “Achizitii,investitii, proiecte europene si patrimoniu”
– 23/03/2018 privind organizarea concursului de recrutare pe functia publica de inspector,cl.I, grad profesional superior – compartiment “urbanism”