-11/07/2024 Anunț public privind consultarea publică a Proiectului de hotărâre nr.28356/16.04.2024, cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Valea Doftanei, Județ Prahova.

-04/07/2024  ANUNT COLECTIV Pentru comunicare prin publicitate

-28/06/2024 Anunț public privind consultarea publică a Proiectului de hotărâre nr.28451/26.06.2024, cu privire la vănzarea prin licitație publică a unor imobile terenuri, care fac parte din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, cuprinse și identificate cu numerele cadastrale și planurile de amplasament, în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, insoțit de documentția aferentă.

-06/06/2024 Elaborare PUZ

-05/06/2024 Anunț privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor permanente disponibile

-04/06/2024 Anunț public – consultare publică PHCL nr. 28419 din 29.05.2024 cu privire la includerea in domeniul public al comunei Valea Doftanei a obiectivului de interes public – Constructie sala de sport cu tribuna 180 locuri, Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni, str. Stadionului, Jud. Prahova, identificata conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, respectiv completarea inventarului bunurilor imobile care aparfin domeniului public al comunei Valea Doftanei prin anexa nr.99 la HCL nr. 45130.08.1999.

Anunț public – consultare publică PHCL nr. 28422 din 29.05.2024 cu privire la dezmembrarea imobilului teren in suprafata de 2.367 mp, inscris in CF nr. 26752 Valea Doftanei, proprietatea privata a comunei Valea Doftanei

Anunț public – consultare publică PHCL nr. 28416 din 29.05.2024 cu privire la introducerea si completarea HCL nr. 51110.10.2006, referitoare la inventarul bunurilor ce apartin patrimoniului privat al comunei Valea Doftanei, a bunurilor imobile-terenuri, conform anexei ( listii bunuri cu planurile de amplasament ).

-18/04/2024 Anunt public privind consultarea publică a Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea „Studiului de fundamentare pentru atestarea localității Valea Doftanei, Județul Prahova, ca stațiune turistică de interes local” Etapa a II-a, 1 aprilie 2024,

-16/04/2024 ANUNT COLECTIV Pentru comunicare prin publicitate

-13/03/2024 ANUNT COLECTIV Pentru comunicare prin publicitate nr. 4679 din 13.03.2024

-20/02/2024 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr.3447 din 20.02.2024

-31/01/2024 Anunț public consultare publica – proiect de hotărâre nr.28277 din 31.01.2024

Anunț public consultare publica – proiect de hotărâre nr.28274 din 30.01.2024

-18/01/2024 Anunt privind convocarea persoanelor de catre comisia de solutionare a cererilor de rectificare depuse pentru lucrarea de inregistrare sistematica derulata la nivelul UAT Valea Doftanei, in vederea deplasarii in teren pentru identificarea imobilelor si limitelor acestora

-10/01/2024 Anunț public privind consultarea publică a proiectului de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025 la nivelul comunei Valea Doftanei.

-21/12/2023 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr.28874 din 21.12.2023

-19/12/2023 ANUNȚ PUBLIC privind propunerea spre consultare publică a Proiectului de hotărâre nr. 23589/19.12.2023 cu privire la stabilirea impozitului pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, a taxelor speciale, a taxelor locale, precum și a cotelor de majorare a impozitului pentru terenul agricol nelucrat și a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilan, pentru anul fiscal 2024

Anunț public privind propunerea spre consultare publică a Proiectului de hotărâre nr. 23592/19.12.2023 cu privire la aprobare Regulamentului de Organizare și Funcționare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei.

-27/11/2023 În conformitate cu Legea Infrastructurii nr. 159/2016, vă aducem la cunostinta, contractul nr.7600/11.04.2023, incheiat între UAT Valea Doftanei și Orange România S.A., cu privire la realizarea accesului pe proprietate în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elemntelor de infrastructură necesare susținerii acestora.

-16/10/2023 INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ÎNTOCMIRE PUZ -SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN  (22334 mp) DIN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (20782 mp) PENTRU  ” ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI AMENAJARE ACCES (Sstud = 43867 mp), Primăria Comunei Valea Doftanei anunță publicul interesat asupra demarării procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism: ÎNTOCMIRE PUZ – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN  (22334 mp) DIN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (20782 mp) PENTRU  ” ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI AMENAJARE ACCES (Sstud = 43867 mp), inițiator SC MNM VENTURE RETAIL SRL, amplasat în Județul Prahova, Comuna Valea Doftanei, Sat TESILA, pct. „Valea Teșilei”, pct.”Podul Frumos”, NC 27731 (T42, F577, F 578), NC 27586 (T42, F578) str.Lacului ( NC 26309) fn .

Pot fi consultate pe https://www.primariavaleadoftanei.ro/și la sediul Primăriei Comuna Valea Doftanei din Sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr.156, cod poştal 107640, Judeţul Prahova, România.

Comentariile și sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul Primăriei Comuna Valea Doftanei până la 09.11.2023.

Persoana de contact: Primăria Comuna Valea Doftanei, Arhitect șef- Tănase Ștefan

Telefon: +400244 365367

Email: registratura@primariavaleadoftanei.ro

-13/10/2023 Comuna Valea Doftanei anunță demararea proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC,”

-10/10/2023 INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ÎNTOCMIRE PUZ -SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (11151 mp) DIN ”ZONĂ REZIDENȚIALĂ” ÎN ” ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII” ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 13261 mp)

-05/10/2023 ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr.18393 din 05.10.2023

-19/09/2023 Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ALLTUR SRL, titular al prolectulul CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC SI SISTEMATIZARE TEREN PE ORIZONTALA SI VERTICALA, 5 VILE P+IE, I CORP ADMINISTRATIV, TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL ZONA AGREMENT, FOSA SEPTICA ECOLOGICA, AMENAJARE TEREN, AMENAJARE ALEI PIETONALE SI AUTO, BRANSAMENTE UTILIT ATI

-14/09/2023 COMUNICAT privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului general, UAT Valea Doftanei, județul Prahova, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general ….

Link descarcare documente: ANCPI

-07/09/2023 COMUNA VALEA DOFTANEI avand sediul in localitatea VALEA DOFFTANEI, SAT TESILA, Str CALEA DOFTANEI nr 156, titular al planului I programului SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (22534 mp) DIN ZONA REZIDENTIALA SI EXTINDERE INTRAVILAN (295488 mp) PENTRU ZONA INSTITUTII SI SERVICII, ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE SI ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE (Sstud= 330136 mp), propus a fi amplasat in localitatea VALEA DOFTANEI, SAT TRAISTENI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.