Concursuri

-11/04/2023 Rezultatul final  obtinut la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut

-05/04/2023  Proces verbal selecție dosare de înscriere privind organizarea concursurilor de promovare în grad profesional superior celui deținut, organizat în data de 10.04.2024 pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei

-28/03/2023 Rezultatul final obţinut la concursul organizat pentru promovarea într-o clasa corespunzatoare studiilor absolvite pentru functia publica de exeutie Inspector, clasa I, grad profesional

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru promovarea într-o clasa corespunzatoare studiilor absolvite pentru functia publica de exeutie Inspector, clasa I, grad profesional asistent

-26/03/2023 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru concursul de promovare intr-o clasa corespunzatoare studiilor absolvite pentru functia publica de executie Inspector, clasa I, grad profesional asistent

-21/03/2023 Proces verbal selecție dosare de înscriere privind organizarea concursurilor de promovare dintr-o clasă corespunzătoare studiilor absolvite, organizat în data de 26.03.2024 pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei

-11/03/2023 -ANUNT privind organizarea concursurilor de promovare dintr-o clasa corespunzatoare studiilor absolvite, organizat in data de 26.03.2024 pentru functile publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Doftanei

ANUNT privind organizarea concursurilor de promovare in grad profesional superior celui detinut, organizat in data de 10.04.2024 pentru functile publice de executie din cadrul Aparatului de specialitate al Primarlui comunei Valea Doftanei


-26/09/2023 Proces verbal de afisare a selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant de șofer din cadrul Biroului administrativ, transporturi și întreținere spații verzi.

-07/09/2023 Comuna Valea Doftanei, cu sediul în Valea Doftanei, sat Tesila, str. Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI : șofer ….

-19/06/2023 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, grad profesional debutant

-12/06/2023 Proces verbal selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment achiziții publice și investiții

-18/05/2023 ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții


-21/11/2022 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de SECRETAR GENERAL UAT VALEA DOFTANEI

-15/11/2022 Proces verbal selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare pentru funcția publică vacantă de conducere de secretar general UAT Valea Doftanei, județul Prahova

-21/10/2022 ANUNȚ Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Doftanei, cu sediul în comuna Valea Doftanei, județul Prahova, tel.0244365367, fax.0244365202, e-mail registratura@primariavaleadoftanei.ro, CF 2843116, reprezentată legal prin Primar- Costea Lucian Vileford, organizează, în data de 21.11.2022, concurs de recrutare, conform prevederilor art.618 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, prevederilor HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare și în baza art. unic din OUG 80/2022-alin.(1) și alin.(2) lit.b), pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de SECRETAR GENERAL AL UAT VALEA DOFTANEI.

-08/08/2022 Rezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții

 Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții

Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții

-03/08/2022 Selecție dosare de înscriere pentru ocuparea prin concurs de recrutare a funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior

-22/07/2022 REZULTAT PROBA SCRISA concursul de ocupare a postului contractual vacant de șofer în cadrul Biroului“ administrativ , transporturi și întreținere spații verzi”.

-18/07/2022 Proces verbal de selecție a dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Comuna Valea Doftanei pentru ocupare post vacant

-08/07/2022 ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții

 

-06/09/2021 SITUATIA privind locurile de munca vacante

-20/11/2020 Organizare concurs pentru ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de muncitor– personal contractual în cadrul Biroului “ administrativ ,transporturi și întreținere spații verzi”.
-27/04/2020 Rezultatul la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional principal din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu

-23/04/2020 Rezultat selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de executie de inspector,clasa I, grad profesional principal

-26/03/2020 ANUNT Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Doftanei , cu sediul in comuna Valea Doftanei , judetul Prahova , tel.0244365367 , fax.0244365202 , e-mail comunavaleadoftanei@gmail.com,CF 2843116,reprezentata legal prin Primar- Costea Lucian Vileford , organizeaza , in data de 27.04.2020, concurs de recrutare,conform prevederilor art.618 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I,grad profesional principal din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu.AtributiiBibliografie concurs-inspector principal

-13/02/2020 Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniuRezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniuRezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu -07/02/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de executie de inspector,clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu

-15/01/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de conducere de ARHITECT SEF

-14/01/2020 ANUNT Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Valea Doftanei , cu sediul in comuna Valea Doftanei , judetul Prahova , tel.0244365367 , fax.0244365202 , e-mail comunavaleadoftanei@gmail.com,CF 2843116,reprezentata legal prin Primar- Costea Lucian Vileford , organizeaza , in data de 13.02.2020, concurs de recrutare,conform prevederilor art.618 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector, clasa I,grad profesional superior din cadrul Biroului contabilitate,salarizare si patrimoniu.AtributiiBibliografie concurs-inspector superior

-13/01/2020 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de secretar general al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova

-08/01/2020 Proces verbal selectie dosare de inscriere la concursul de recrutare pentru functia publica vacanta de conducere de secretar general al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova

-06/01/2020 A N U N T Comuna Valea Doftanei,cu sediul in Valea Doftanei,sat Tesila,str.Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova , informeaza ca organizarea concursului pentru ocupare pe perioada nedeterminata a unui post vacant de SOFER,treapta I– personal contractual in cadrul Compartimentului “ administrativ si transporturi”, se anuleaza.

Sari la conținut